Đăng kí xe tạm thời trong trường hợp nào? - Toyota Sure Mỹ Đình
Toyota Sure Mỹ Đình > Tin tức > Đăng kí xe tạm thời trong trường hợp nào?

Đăng kí xe tạm thời trong trường hợp nào?

Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

1. Theo tin tức pháp luật ô tô, tại điều 12, Thông tư 58, các trường hợp sau tài xế phải đăng ký xe tạm thời:

  • Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;
  • Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;
  • Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;
  • Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

2. Thủ tục đăng ký xe tạm thời

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe tạm thời (Điều 13 Thông tư 58)

Đối với xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

Đối với xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

Bản sao tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Đối với xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.
Xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông theo hình thức Canavan được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật:

Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

  • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất
  • Bước 3: Chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời ngay trong ngày, biển số xe tạm thời được in trên giấy.

Thời hạn giá trị của giấy chứng nhận đăng ký tạm thời
Từ ngày 1/8/2020, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị tối đa là 30 ngày, hơn 15 ngày so với trước. Trừ các xe sản xuất, lắp ráp trong nước, các trường hợp còn lại thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn cơ quan thẩm quyền cho phép hoạt động.

Đáng chú ý, xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động trong giấy đăng ký.

( Theo nguồn internet)

  XE CHÍNH HÃNG- BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG

0934 89 15 15
Compare List
Kết nối facebook
0934891515